Arduino en l’entorn artístic

Dissabte 22 d’abril, de 10 a 14 hores

En aquest taller veurem exemples bàsics del microcontrolador Arduino. Les entrades i sortides analògiques/digitals, diferents tipus de sensors i la sintaxis de programació bàsica per començar a pensar en projectes. Es realitzaran petits experiments: com generar una intermitència en un led, controlar la velocitat d’un motor, activar un led per mitjà d’un sensor, etc.

A càrrec de Santiago Doljanin i Albert Tarrats
Requisits: Cal comprar el kit de material (10€) i portar ordinador portàtil. No són necessaris coneixements previs.

Des de l’antiguitat, molts artistes han fet servir els últims avenços científics i tecnològics per crear les seves obres, i alguns cientifics han fet servir l’art com a font d’inspiració. Avui en dia, aquestes dues facetes de l’home convergeixen més que mai.
En aquests tallers volem fer servir la ciència i la tecnologia per a la creació artística.

Inscripcions per mail a info@raconet.cat