Introducció al llenguatge Python programant microbit

Dissabte 6 juny, de 10 a 14h
A càrrec de Juan Carlos Villalobos, enginyer i maker.

Python és un llenguatge de programació de propòsit general molt utilitzat. La seva filosofia de disseny busca llegibilitat en el codi i la seva sintaxi permet als programadors expressar conceptes en menys línies de codi del que seria possible en llenguatges com C.
En aquest taller aprendrem els conceptes bàsics d’aquest llenguatge, i el farem servir per programar la microbit.

Inscripcions: per Internet o a la recepció del Centre Cívic Guinardó.