Movem el món: controlant motors amb micro:bit

Dissabte 1 juny, de 10 a 14h
A càrrec de Juan Carlos Villalobos

Micro:bit és una placa desenvolupada per la BBC que serveix per fer projectes varis, tant personals com enfocats en l’àmbit educatiu. Aquesta placa és de mida petita, i porta integrats un acceleròmetre, un compàs, una matriu de leds i altres components, la placa es programa mitjançant codi en blocs o amb micropython i es poden fer servir els mateixos components que l’Arduino. En aquest taller aprendrem a fer servir els components bàsics de la placa que estan integrats i alguns projectes en els quals s’ha fet servir,  com per exemple a veure com funcionen els motors i el seu us en projectes varis.

Inscripcions: per Internet o a la recepció del Centre Cívic Guinardó.